Pålegg om energimerking av boliger

Publisert: 10.03.10

– innholdet kan være utdatert

Hver annen boligeier vil investere i tiltak for å redusere energibruken i boligen. Fire av ti sier seg villig til å betale mer for en bolig som er energieffektiv. Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjennomført for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • Åtte av ti ønsker å redusere boligens energibruk
  • Åtte av ti er opptatt av energisparetiltak
  • En av to boligeiere planlegger å investere i tiltak for å redusere energibruken
  • Halvparten tror energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i norske boliger
  • Fire av ti vil betale mer for en energieffektiv bolig

 

NVE tror den kalde vinteren kan bidra til at flere gjør alvor av de gode intensjonene, skriver NVE i en pressemelding.

Samlet sett viser undersøkelsen fra Sentio at det er et stort fokus på energisparing blant boligeiere, og at mange ønsker å investere i tiltak for en mer energieffektiv bolig.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.