Pålegg om energimerking av boliger

- innholdet kan være utdatert

Hver annen boligeier vil investere i tiltak for å redusere energibruken i boligen. Fire av ti sier seg villig til å betale mer for en bolig som er energieffektiv. Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjennomført for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Undersøkelsen viser blant annet at:


 
NVE tror den kalde vinteren kan bidra til at flere gjør alvor av de gode intensjonene, skriver NVE i en pressemelding.
Samlet sett viser undersøkelsen fra Sentio at det er et stort fokus på energisparing blant boligeiere, og at mange ønsker å investere i tiltak for en mer energieffektiv bolig.