Organiserte fornøyd på jobben

- innholdet kan være utdatert

I alt 29.000 arbeidstakere har vært med i undersøkelsen som er den første i sitt slag, og inngikk i det store forskningsprosjektet European Social Survey, skriver Frifagbevegelse.

Skandinavia og Sveits


Ikke uventet er folk flest mest fornøyd på jobben i de skandinaviske landene og i Sveits. På en skala fra 0 til 10 skårer danskene aller best både blant fagorganiserte og uorganiserte, og får en generell skår på 8,25, fulgt av Sveits (8,03) og Norge (7,93). I den andre enden, der folk trives minst på jobben, finner vi Russland, Tsjekkia og Portugal.


Forskerne har ikke funnet fram til noen entydige sammenhenger mellom det å være fagorganisert og være tilfreds med jobben, dertil varierer resultatene for sterkt fra land til land.


Forskerne


Bak står de to forskerne Chiara Paola Donegani fra Det katolske universitetet i Milano og Stephen McKay fra Universitetet i Birmingham. undersøkelsen. Undersøkelsen offentliggjøres i siste utgave av Det europeiske fagforeningsinstituttet ETUIs tidsskrift «Transfer».