Oppstart for hovedtariffoppgjøret LO Stat/Spekter

- innholdet kan være utdatert

Oppgjøret starter i dag og omfatter 55 000 LO-medlemmer i Spekter-området innenfor foretak som jernbane, Posten og NRK, samt helseforetakene og kultursektoren.

(Bildet: Forbundssekretær Reidunn Wahl og LO Stats forhandlingsleder Eivind Gran)).

I EL og IT Forbundet omfatter oppgjøret blant annet våre medlemmer i Statnett og Relacom.

– Det er flere vanskelige temaer vi skal forhandle om, men som alltid er vi optimister, sier forbundssekretær Reidunn Wahl, forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg.

Økonomiske krav LO Stat krever økt kjøpekraft til alle, lavtlønnstillegg og at lønnsforskjellene reduseres for dem med høyere utdanning.LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,8 prosent.