Opprop mot G4S-engasjement

Publisert: 03.10.13

– innholdet kan være utdatert

I oktober 2011 avdekket det danske researchsenteret Danwatch at G4S fortsatt hadde oppdrag i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom levering til militæret, fengsler og ulovlige bosettinger.

Fortsetter aktiviteter

Engasjementet fortsatt selv om det globale selskapet tidligere hadde lovet å stoppe aktivitetene – ut fra etiske hensyn. Den del av lovnaden ble innfridd da selskapet i april 2012 bestemte at noen kontrakter skulle avsluttes ved utgåelse av kontraktene. 

G4S har fortsatt med mange engasjementer for:
  • levering av sikkerhets- og alarmtjenester til banker og butikker i de ulovlige israelske bosettingene.
  • leverer utstyr og tjenester til fengsler hvor blant annet palestinere fra Vestbredden sitter fengslet i strid med Genevekonvensjonene. Det er avdekket i rapport fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet at det pågår tortur.

 

Forverrer situasjonen

Situasjonen for palestinere blir stadig forverret og i en uttalelse 9. september kom Industri Energi med en uttalelse rettet mot G4S. I uttalense oppfordrer IE at selskapet trekker ut all levering til bosettingene, israelske fengsler og politi, fordi det er uetisk og bidrar til fortsatt okkupasjon av palestinsk område.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.