Opprop mot G4S-engasjement

- innholdet kan være utdatert

I oktober 2011 avdekket det danske researchsenteret Danwatch at G4S fortsatt hadde oppdrag i den israelske okkupasjonsindustrien gjennom levering til militæret, fengsler og ulovlige bosettinger.

Fortsetter aktiviteter


Engasjementet fortsatt selv om det globale selskapet tidligere hadde lovet å stoppe aktivitetene – ut fra etiske hensyn. Den del av lovnaden ble innfridd da selskapet i april 2012 bestemte at noen kontrakter skulle avsluttes ved utgåelse av kontraktene. 

G4S har fortsatt med mange engasjementer for: 

Forverrer situasjonen


Situasjonen for palestinere blir stadig forverret og i en uttalelse 9. september kom Industri Energi med en uttalelse rettet mot G4S. I uttalense oppfordrer IE at selskapet trekker ut all levering til bosettingene, israelske fengsler og politi, fordi det er uetisk og bidrar til fortsatt okkupasjon av palestinsk område.