Opprop for grunnleggende rettigheter

- innholdet kan være utdatert

Juristene har laget et opprop, som blant annet Stein Evju, professor i arbeidsrett og tidligere leder av Arbeidsretten, har skrevet under. Det melder Eurologgen.
I det oppsiktsvekkende klare og tydelige manifestet går 549 jurister ut og anklager EU for å svikte sine egne idealer.

Her heter det blant annet:


Den økonomiske og finansielle krisen og dens antisosiale konsekvenser må sees i en større sammenheng. Historisk sett og med lærdommer fra erfaringene av to verdenskriger, førte til at ILO (FNs organ for arbeidsliv) vedtok Philadelfia-deklarasjonen i 1944.

Her slås det fast:
«Modernisering» og «fleksibilitet»


Siden 2008 har EU innført en rekke tiltak forI en del land skjedde dette før finanskrisen for å ”modernisere” arbeidsretten. I en del land er dette skjedd uten konsultasjoner med arbeidslivets parter og særlig fagforeningene.

Forsterket problemene


I andre tilfeller er tiltakene blitt pålagt av troikaen som består av EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet, IMF.
Disse tiltakene har ikke bidratt til å løse problemene, men fordypet dem. Dermed truer tiltakene levedyktigheten til ikke bare det sosiale Europa, men også det større prosjektet med økt politisk og økonomisk integrasjon.

Faglige rettigheter under press


Krisen setter arbeidstakernes rettigheter under sterkt press.


 
Tiltakene fra troikaen er av og til en dramatisk avregulering av arbeidsmarkedet og sosial beskyttelse som svekker fagbevegelse, fører til et mer uanstendig arbeidsliv, høy ledighet og fattigdom, samt sosial uro. Disse tiltakene fører til en avvisning av Europa og dets verdier og utvikler fremmedhat og truer freden i Europa.
Oppropet finnes i svensk versjon.
Liste over jurister som har signert.