Opprop for grunnleggende rettigheter

Publisert: 23.05.13

– innholdet kan være utdatert

Juristene har laget et opprop, som blant annet Stein Evju, professor i arbeidsrett og tidligere leder av Arbeidsretten, har skrevet under. Det melder Eurologgen.

I det oppsiktsvekkende klare og tydelige manifestet går 549 jurister ut og anklager EU for å svikte sine egne idealer.

Her heter det blant annet:

Den økonomiske og finansielle krisen og dens antisosiale konsekvenser må sees i en større sammenheng. Historisk sett og med lærdommer fra erfaringene av to verdenskriger, førte til at ILO (FNs organ for arbeidsliv) vedtok Philadelfia-deklarasjonen i 1944.

Her slås det fast:
  • Arbeidskraft er ikke en vare
  • Tale- og organisasjonsfrihet er avgjørende for en bærekraftig framgang
  • Fattigdom er uansett hvor, en fare for velstand over alt
“Modernisering” og “fleksibilitet”

Siden 2008 har EU innført en rekke tiltak for

  • økt fleksibilitet
  • endringer i arbeidsretten

I en del land skjedde dette før finanskrisen for å ”modernisere” arbeidsretten. I en del land er dette skjedd uten konsultasjoner med arbeidslivets parter og særlig fagforeningene.

Forsterket problemene

I andre tilfeller er tiltakene blitt pålagt av troikaen som består av EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet, IMF.

Disse tiltakene har ikke bidratt til å løse problemene, men fordypet dem. Dermed truer tiltakene levedyktigheten til ikke bare det sosiale Europa, men også det større prosjektet med økt politisk og økonomisk integrasjon.

Faglige rettigheter under press

Krisen setter arbeidstakernes rettigheter under sterkt press.

  • forhandlingssystemet er undergravet
  • forhandlingssystemet utsettes for systemtiske angrep
  • forhandlingssystemets institusjoner ødelegges
  • forhandlingsmekanismer og grunnleggende prinsipper rives ned

 
Tiltakene fra troikaen er av og til en dramatisk avregulering av arbeidsmarkedet og sosial beskyttelse som svekker fagbevegelse, fører til et mer uanstendig arbeidsliv, høy ledighet og fattigdom, samt sosial uro. Disse tiltakene fører til en avvisning av Europa og dets verdier og utvikler fremmedhat og truer freden i Europa.

Oppropet finnes i svensk versjon.

Liste over jurister som har signert.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.