Oppnevnt nye skoleutvalg

Publisert: 09.08.13

– innholdet kan være utdatert

Utvalget mot mobbing ledes av Øystein Djupedal, Fylkesmann i Aust-Agder. Det sentrale mandatet er å se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbing.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2015.

Utvalg for finansiering

Utvalget som skal se på finansieringsmodeller for høyere utdanning i framtida, ledes av professor Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Dagens finansieringssystem er 10 år og har bidratt til at mange av målene med Kvalitetsreformen er nådd. Utvalget skal se på om finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer.

Regjeringen ønsker seg en universitets- og høyskolesektor som ivaretar et bredt spekter av regionale, nasjonale og internasjonale kunnskaps- og kompetansebehov.

Utvalget har fått frist for å levere endelig rapport innen utgangen av 2014.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.