Omstilling i Spekter

Kurset skal gi deltakerne en innføring i omstillingsprosesser, og ivaretakelse av medbestemmelsen. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Dato

2023-11-08

2023-11-10

Påmeldingsfrist

2023-11-09

Sted

Sørmarka

Arrangør

LO Stat

Tema som belyses er: Hva er omstilling?, lover og avtaler som regulerer omstilling og medbestemmelse, tillitsvalgtes og verneombud sine roller, sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under og etter omstillingsprosesser, psykososialt arbeidsmiljø og  helsefremmende arbeid og tiltak.

Innledere:  Merethe Engstrøm, LO Stat

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.