Omstilling i Spekter

Kurset skal gi deltakerne en innføring i omstillingsprosesser, og ivaretakelse av medbestemmelsen. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Dato

08.11.22

til

10.11.22

Påmeldingsfrist

09.09.22

Sted

Sørmarka

Arrangør

LO Stat

Tema som belyses er: Hva er omstilling?, lover og avtaler som regulerer omstilling og medbestemmelse, tillitsvalgtes og verneombud sine roller, sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under og etter omstillingsprosesser, psykososialt arbeidsmiljø og  helsefremmende arbeid og tiltak.

Innledere:  Merethe Engstrøm, LO Stat

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding