Olje-it til utlandet

Publisert: 21.02.13

– innholdet kan være utdatert

Oljesektoren krever komplekse og kritiske prosesser, som i økende grad er datastyrte.  Det har åpnet et nytt marked.

– Dette er totalt sett det viktigste investeringsområdet vi har for tiden. Mange investeringer i it er nettopp relatert til olje- og gassbransjen. Av de elleve it-investeringer vi har gjort er seks knyttet topp til prosessene i olje- og gassbransjen, sier Jon Øyvind Eriksen i Investor til Computerworld.

Ut i verden

Investinor er et statlig investeringsselskap. Sammen med private medinvestorer bringer de lovende norske bedrifter ut i verden. Investinor har fire milliarder kroner på bok og mange av investeringene innen it og olje gjøres sammen med Statoil.

– Vi har også har nettopp gjort en stor kartlegging av norske programvarebedrifter innen ulike bransjer, som viser at det er både god vekst og lønnsomhet for programvarebedrifter innen olje- og gassegmentet i Norge, sier han.

Les mer om dette på computerwolds nettside.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.