Økte inntektsforskjeller i Europa

Publisert: 24.06.13

– innholdet kan være utdatert

Lederlønninger har kort tid etter finanskrisen kommet opp på tidligere og høyere nivå.

Dette er en omvendt utvikling av hva man kan se i en rekke utviklingsland, hvor man har skapt mer arbeid  og samtidig har utjevnet inntektsforskjeller.

  • I 14 av 26 land har forskjellene økt, inkludert USA og Danmark.
  • I sju land er forskjellene nå større enn før finanskrisen.
  • I Tyskland utgjør lederlønninger 190 ganger gjennomsnittslønn, mens den før finanskrisen utgjorde 155 ganger.
  • I USA har topplederne en ”lønn” 508 ganger gjennomsnittslønn.
  • I Storbritannia er den nå 238 ganger som er likt med før finanskrisen.

 
ILO forutser økning i arbeidsledigheten i verden fra 200 til 208 millioner mennesker, hovedsaklig i Asia og Afrika. I utviklede land kommer man neppe til å se noen forbedring før i 2017.
 
Skriver Eurologgen og viser til ILOs nettsider

Eurologgen kommer med 2 nyhetsbrev i uken, og dem kan du få i postkassa ved å melde deg på som mottaker.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.