Økt sats for døgndeling av enkeltlugarer offshore

- innholdet kan være utdatert

Det skal nå betales kr. 775,- pr. døgn til arbeidstakere som arbeider offshore og blir pålagt å dele enkeltlugar med en annen (dag/natt).
For ordens skyld gjøres det også oppmerksom på at denne kompensasjonen også gjelder dersom arbeidstakere pålegges ”hot bedding” eller der to arbeidstakere innkvarteres i enkeltlugarer med pullmanns- eller vendbare køyer jf. Offshoreavtalen pkt. 1.2.15 og pkt. 4.7.4.
Hele LO – NHO avtalen, samt reguleringsprotokollen finner du her.