Økende ledighet i oljebransjen

Publisert: 10.11.14

– innholdet kan være utdatert

 Ledigheten økte mest i Rogaland, noe som har sammenheng med den sterke ledighetsøkningen innen ingeniør- og ikt-fag. 

Ved utgangen av oktober er tallene slik sammenlignet med i fjor:
  • 72 100 helt arbeidsledige (2,7 prosent av arbeidsstyrken), en økning på 4 100 personer (6 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.
  • 10 600 på tiltak, som er 6 300 færre enn på samme tid i fjor. 
  • Bruttoledigheten utgjorde dermed 82 700 (3,1 prosent av arbeidsstyrken).
  • I ingeniør- og ikt-fag økte antallet helt ledige med 39 pst.
  • I industrien økte ledigheten med to prosent.
  • I bygg- og anleggsbransjen økte ledigheten med ni prosent.
  • I butikk- og salgsarbeid økte ledigheten med sju prosent.

 

Høyest ledighet

Ledigheten er høyest innen reiseliv og transport (4,5 prosent), barne- og ungdomsarbeid og bygg og anlegg (begge 4,1 prosent). Ledigheten er også relativt høy i industrien (3,4 prosent).

Ledigheten er høyere blant menn enn blant kvinner (hhv. 2,8 og 2,5 prosent av arbeidsstyrken). Antall ledige økte mest i aldersgruppen 40-49 år, men er høyest i aldersgruppen 25-29 år (4,2 prosent av arbeidsstyrken).

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.