Økende ledighet i oljebransjen

- innholdet kan være utdatert

 Ledigheten økte mest i Rogaland, noe som har sammenheng med den sterke ledighetsøkningen innen ingeniør- og ikt-fag. 

Ved utgangen av oktober er tallene slik sammenlignet med i fjor: 

Høyest ledighet


Ledigheten er høyest innen reiseliv og transport (4,5 prosent), barne- og ungdomsarbeid og bygg og anlegg (begge 4,1 prosent). Ledigheten er også relativt høy i industrien (3,4 prosent).
Ledigheten er høyere blant menn enn blant kvinner (hhv. 2,8 og 2,5 prosent av arbeidsstyrken). Antall ledige økte mest i aldersgruppen 40-49 år, men er høyest i aldersgruppen 25-29 år (4,2 prosent av arbeidsstyrken).