Offentlig utvalg for fagskolesektoren

Publisert: 11.12.13

– innholdet kan være utdatert

Utvalget skal ledes av professor Jan Grund.

De andre medlemmene er:

Solfrid Lind, administrerende direktør, Oslo 
Ivar Lien, rektor, Gjøvik 
Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator, Stavanger 
Jonny Pettersen, teamleder, Notodden 
Malin Vangsnes, student, Oslo 
Helge Halvorsen, seniorrådgiver, Oslo 
Trude Tinnlund, LO-sekretær, Oslo 
Johanne Marie Trovåg, studieleder, Haugesund 
Marta Grongstad, studieleder, Oslo 
Astrid Kristin Moen Sund, seniorrådgiver, Oslo

Regjeringen har vedtatt at det også skal være med representanter fra YS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og KS. 

Utvalgets mandat:
  • Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter.
  • Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet.
  • Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte.
  • Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang.

Nytt mandatpunkt fra H/Frp-regjeringen:

”Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Minst ett av utvalgets forslag til modell skal baseres på uendret ressursbruk. Forslag til endringer i finansieringssystemet skal fremme effektiv forvaltning.”

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.