Offentlig utvalg for fagskolesektoren

- innholdet kan være utdatert

Utvalget skal ledes av professor Jan Grund.

De andre medlemmene er:


Solfrid Lind, administrerende direktør, Oslo 
Ivar Lien, rektor, Gjøvik 
Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator, Stavanger 
Jonny Pettersen, teamleder, Notodden 
Malin Vangsnes, student, Oslo 
Helge Halvorsen, seniorrådgiver, Oslo 
Trude Tinnlund, LO-sekretær, Oslo 
Johanne Marie Trovåg, studieleder, Haugesund 
Marta Grongstad, studieleder, Oslo 
Astrid Kristin Moen Sund, seniorrådgiver, Oslo
Regjeringen har vedtatt at det også skal være med representanter fra YS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og KS. 

Utvalgets mandat:
Nytt mandatpunkt fra H/Frp-regjeringen:


”Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Minst ett av utvalgets forslag til modell skal baseres på uendret ressursbruk. Forslag til endringer i finansieringssystemet skal fremme effektiv forvaltning.”