Offentlig sektor i Europa aksjonerer

Publisert: 09.02.10

– innholdet kan være utdatert

EPSUs filialer i Tyskland, Hellas, Irland, Nederland og Portugal er eller vil bli involvert i ulike former for aksjoner denne uken og neste. I Tyskland og Nederland ønsker arbeidsgivere å fryse lønningene, i Hellas vil arbeidsgvierne kunne i lønningene selv etter at de i fjor frøs betalingene. I Irland presser regjeringen på for ytterligere lønnskutt.

De offentlige ansatte må betale prisen for finanskrisen, selv om den ikke kan sies å være deres skyld. EPSU generalsekretær Carola Fischbach-Pyttel sier: “Offentlig sektors arbeidstakere blir tvunget til å betale for en økonomisk og finansiell krise som ble skapt av et løpsk banksystem. Innbyggerne i Europa vil lide som en følge som tilbudet av offentlige tjenester er kuttet.”

Det er ikke bare nasjonale myndigheter som er i angrep. De har fått følge av EU-kommisjonen, som denne uken oppfordret den greske regjeringen til å gjøre omfattende kutt i offentlig sektor som en del av sin strategi for bedring i økonomien. Dette er det mest umiddelbare og direkte eksempel på at EU-kommisjonen forsøker å påvirke fastsettelse av offentlig sektors strategi i et bestemt land.
De ansatte i offentlig sektor er opptatt tav å levere viktige tjenester til Europas borgere og det er motvillig at de tyr til aksjoner. EPSU støtter de tilknyttede tilknyttede fagforbundene og de enkelte medlemmer som står overfor aggressive arbeidsgivere.
EPSU bekreftet vedtaket på sin kongress i juni i fjor og Executive Committee i november i fjor, at offentlig sektor utgiftskutt ikke er en løsning på krisen. Kutt i lønn og arbeidsplasser opprettholder en alvorlig risiko for at de første tegn til økonomisk oppgang vil bli undergravd av at millioner av offentlig ansatte får lavere kjøpekraft, og blir stadig mer usikre på sin arbeidsplass.

Les mer på EPSU sin hjemmeside.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.