Nytt tilskudd for IA-bedrifter

Publisert: 03.09.14

– innholdet kan være utdatert

Formålet med den nye forskriften er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen.

De nye reglene innebærer at det skal kunne gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten.

Det kan være ulike opplæringstiltak som:
  • kurs i risikovurdering
  • konflikthåndtering
  • kommunikasjonstrening
  • jobbmestring
  • arbeidsstillinger

Man kan også søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.   

Tilskuddet kan gis til en enkelt arbeidstaker, men også til grupper av arbeidstakere. Tilskuddet er forbeholdt IA-virksomheter.

De nye reglene følger opp partenes enighet om å ha et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i den nye IA-avtalen.

 Mer om reglene og om søknad på NAVs nettside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.