Nytt skolesamarbeid

- innholdet kan være utdatert

De neste ti årene er det bare i Sogn og Fjordane behov for 120 nye med elkraftkompetanse. De neste årene vil det være store investeringer både på utbygging av vannkraft og linjenett i fylket. Sammen med et generasjonsskifte på gang i bransjen gjør at behovet for disse fagfolkene er stort.

27 påmeldte


Det var 27 påmeldte til dette nye studiet. 11 studenter er fra andre året på høyskolen, ni er fra næringslivet og har allerede jobbet som ingeniører og skal spesialisere seg på elkraftfaget.
Noen av elevene er helt ferske innen elkraft, mens andre har fagbrev som energimontør. Skolen ønsker å spille på elevenes ulike erfaringer for å skape den fagkompetansen energiverkene trenger.
Les mer om tilbudet på fagskulen.no.