Nytt oppdateringskurs

Publisert: 22.10.12

– innholdet kan være utdatert

Sted: Møtesal 4, Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 11 i Oslo.

Program:
09.30              Innleie i lov- og avtaleverk, samt egen praksis
12.00              Lunsj
12.45              Lønn, lønnssystem, lønn å leve av – rundebordskonferanse
14.00              Ungdom og skole kan – men bryr vi oss nok om tema utdanning?
15.00              Før LO-kongressen: Hva mener vi med solidaritet

Det er ingen egenandel for deltakelse på kurset. Forbundet dekker reise for deltakere. Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver for å delta. Tillitsvalgte som ikke får permisjon med lønn får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets regler.

Påmelding snarest og senest innen mandag 29. oktober til torhild.lintunen@elogit.no

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.