Nytt nasjonalsenter åpnet

Publisert: 05.01.10
(Endret: 10.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Senterets oppgaver

Det nye senteret skal arbeide for å styrke kunnskapen om IKT i læringsprosessene og med formidling av denne kunnskapen. Senteret er en sammenslåing av virksomhetene ITU (Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning), Uninett abc og utdanning.no, samt at senteret skal ha en del oppgaver fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, skriver Kunnskapsdepartmentet i en pressemelding.

Målgrupper

Målgruppen er barnehager, grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanninga.

Direktøren

Sylvi Barman-Jenssen (48) er ansatt som direktør og hun kommer fra jobben som direktør fra REIBO AS, et selskap som driver med markedsføring og kommunikasjon. Barman-Jenssen har utdanning fra lærerhøyskolen i Bodø mm.

Ved oppstart januar 2010 skal senteret har mellom 40 og 50 ansatte.

Bakgrunnen

Etablering av et Senter for IKT i utdanningen ble fremmet i St.meld. nr. 31 (2007-2008) – Kvalitet i skolen, der det ble varslet at sentrale oppgaver innenfor IKT-feltet skulle samles i et nasjonalt senter for IKT i utdanningen.

Se St.meld. nr. 31 (2007-2008) – Kvalitet i skolen

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.