Nytt medhold hos Arbeidstilsynet

- innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har for fjerde gang fastsatt avspaseringsfaktoren for en beredskapsvakt i energisektoren til 1/5.

Det siste vedtak gjelder Valdres Energi AS, og ble fattet den 14. november. Fra før har Arbeidstilsynet fattet tilsvarende vedtak i tre andre bedrifter. Det gjelder Kragerø Energi Holding AS, Midt-Telemark Energi AS og Notodden Energi AS.

Vedtakene betyr at beredskapsvaktene i disse selskapene får én time avspasering for hver femte time på vakt.

EL og IT Forbundet har nettopp avsluttet en nesten sju uker lang streik mot KS Bedrift. Vedtakene til Arbeidstilsynet treffer kjernen i konflikten, som først og fremst dreide seg om avspaseringsordningen. Løsningen, som nå er ute til uravstemning, innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta. Dersom partene ikke blir enige om en slik avtale, står de ansatte fritt til å delta eller ikke. Videre har partene anledning til å be Arbeidstilsynet fastsette avspaseringsfaktoren, men det i seg selv utløser ingen plikt til å delta.

Les hele Valdres-vedtaket til Arbeidstilsynet.

Les om de andre vedtakene fra Arbeidstilsynet

Les «Energistreiken er over»