Nye tiltak mot ulovlig innleie

- innholdet kan være utdatert

– Vi ser en økt bruk av innleid arbeidskraft i enkelte bransjer. Det er viktig for den seriøse delen av arbeidslivet at vi bekjemper ulovlig vikarbruk, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.
Nå er det bare arbeidstakeren selv som kan gå til søksmål. Kollektiv søksmålsrett innebærer at fagforeningene kan reise sak mot arbeidsgiver.
– Vikarer er i en sårbar situasjon. Er du ulovlig innleid er det veldig vanskelig å gå til søksmål på egenhånd. Med kollektiv søksmålsrett får de fagforeningen i ryggen. Vi foreslår å legge søksmålsretten til den lokale fagforeningen. Det er disse som kjenner til virksomheten og som kan inngå avtaler om innleie, sier statsråden.

Økt myndighet til Arbeidstilsynet


Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet gis økt myndighet til å føre tilsyn. Arbeidstilsynet skal få rett til å kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver på at det er inngått avtale med tillitsvalgte om bruk av innleie. Videre vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg ved brudd på innleiebestemmelsene og eventuelt gi tvangsmulkt.

– Arbeidet mot ulovlig innleie og sosial dumping er en prioritert oppgave for Arbeidstilsynet, og regjeringen har økt tilsynets ressurser betraktelig gjennom flere år. Nå gir vi dem litt ekstra muskler, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Høringsfristen for de nye forslagene er satt til 8. februar 2013.


Les hele høringsnotatet på regjeringen.no.