Nye regler ved sykemelding

Publisert: 12.04.11

– innholdet kan være utdatert

– Tidligere og tettere oppfølging og mer effektive reaksjoner er helt nødvendig for å nå målet for IA-avtalen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsplassen er den viktigste arena i første fase av sykmeldingsarbeidet. For å oppnå bedre oppfølging i virksomhetene og lavere sykefravær, styrkes nå kravene om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Frister for oppfølging framskyndes og sykmelder skal motta informasjon om oppfølgingen fra arbeidsgiver. Det forventes også at NAV følger opp med arbeidsrettede tiltak når det er nødvendig. Reglene skal bidra til en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og Arbeids- og velferdsetaten.

Regjeringen foreslår mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet. Dagens regler er heller ikke blitt praktisert som forutsatt. Det foreslås blant annet at arbeidsgiver og sykmelder kan ilegges gebyrer ved manglende overholdelse av pliktene i sykefraværsarbeidet. Ved manglende medvirkning fra arbeidstaker kan sykepengene stanses.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.