Nye dagpengeregler ved permittering

- innholdet kan være utdatert

Det var etter signaler fra hele landet om NAVs praktisering av dagpengesøknader og mange avslag ved permitteringer, at LO og NHO møtte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson den 27. januar.
Departementet instruerte samme dag NAV om å innstille behandlingen av flere saker inntil ny forskrift forelå. Forskriftsendringen er å finne i den nye instruksen som ble sendt NAV 30. januar.