Ny uførepensjon

Publisert: 30.01.14

– innholdet kan være utdatert

I privat sektor blir det opp til den enkelte bedrift om de vil opprette en uførepensjonsordning for sine ansatte. I offentlig sektor blir det trolig en kamp om innholdet i ny uførepensjon.

Stortinget har vedtatt en omlegging av uføretrygden i folketrygden. Dette krever endringer i uførepensjonene både i offentlige og private tjenestepensjoner.

Les mer om uførepensjonen på Arbeidslivet.no

Misnøye fra fagbevegelsen

Målet er at alle de nye ordningene skal tre i kraft i 2015. Men det gjenstår fortsatt en del arbeid før Stortinget kan gjøre sine endelige vedtak om nye uføreordninger. Banklovkommisjonens forslag er ute til høring. Samtidig har arbeidstakerorganisasjonene gitt sterke signaler om misnøye ved enkelte sider ved regjeringens forslag til uføreordninger i offentlig sektor. Høringsrunden om de private ordningene kan utløse tilsvarende reaksjoner og debatt.

Proposisjonen om ny uførepensjonsordning i offentlig sektor kan du finne her:

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Banklovkommisjonens utredning og forslag til nytt rammeverk for de private uføreordningene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.