Ny uførepensjon

- innholdet kan være utdatert

I privat sektor blir det opp til den enkelte bedrift om de vil opprette en uførepensjonsordning for sine ansatte. I offentlig sektor blir det trolig en kamp om innholdet i ny uførepensjon.
Stortinget har vedtatt en omlegging av uføretrygden i folketrygden. Dette krever endringer i uførepensjonene både i offentlige og private tjenestepensjoner.
Les mer om uførepensjonen på Arbeidslivet.no

Misnøye fra fagbevegelsen


Målet er at alle de nye ordningene skal tre i kraft i 2015. Men det gjenstår fortsatt en del arbeid før Stortinget kan gjøre sine endelige vedtak om nye uføreordninger. Banklovkommisjonens forslag er ute til høring. Samtidig har arbeidstakerorganisasjonene gitt sterke signaler om misnøye ved enkelte sider ved regjeringens forslag til uføreordninger i offentlig sektor. Høringsrunden om de private ordningene kan utløse tilsvarende reaksjoner og debatt.
Proposisjonen om ny uførepensjonsordning i offentlig sektor kan du finne her:
Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
Banklovkommisjonens utredning og forslag til nytt rammeverk for de private uføreordningene.