Ny STAMI-rapport om støy

Publisert: 09.01.14

– innholdet kan være utdatert

Øker offshore

Mye tyder på at omfanget av hørselsskadelig støy og hørselsskader er på vei nedover i den vestlige verden. Likevel er omfanget av meldte støyskader stabilt i fastlands-Norge og øker offshore.

Flere årsaker

Flere andre helseeffekter enn nedsatt hørsel kan forårsakes av støy: stress, irritasjon, nedsatt funksjon, økt risiko for arbeidsulykker samt høyt blodtrykk og kanskje også hjerte- og karsykdommer

Støyreduserende tiltak i norsk arbeidsliv er derfor fortsatt viktig.

Frokostseminaret kan ses på nett-TV

Dersom du ønsker å se frokostseminaret direkte på nettet, kan du gå inn på www.stami.no Frokostseminaret starter kl 0900 torsdag 6. februar. Presentasjonen legges ut på STAMI sine nettsider i etterkant.

Les mer om rapporten på stami.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.