Ny runde med Høyre-tull

Publisert: 01.11.11

– innholdet kan være utdatert

Dette tallet er svært misvisende, skriver LO på sine hjemmesider, fordi det omfatter noe annet enn det som med rimelighet kan kalles å ”stå utenfor arbeidslivet”:

  1. Det inkluderer det store flertall av registrert arbeidsløse som etter kort tid er i arbeid
  2. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak kan nok sies å være i arbeidsmarkedets utkant, men utenfor arbeidslivet er de ikke og mange kommer tilbake
  3. Det store flertall av sykemeldte er borte en begrenset periode og returnerer til jobb
  4. En betydelig andel av de som mottar  trygd er på deltidsjobb (i arbeidslivet!)
  5. Mange på AFP jobber også deltid
  6. Å telle med sosialhjelpsmottakere generelt er dobbelt galt: Noen jobber (og er i arbeidslivet),andre har trygd (og blir telt to ganger)

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.