Ny opptrapping av energistreiken

- innholdet kan være utdatert

Etter to uker med streik er det fortsatt ingen enighet i energisektoren mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift. EL og IT Forbundet øker nå omfanget av streiken til å omfatte ytterligere 156 ansatte i åtte nye selskaper. Totalt vil omlag 660 medlemmer i 38 selskaper være i streik fra og med arbeidstidens start tirsdag. Så å si hele landet er berørt.

Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på syv i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– KS-kravet fratar våre medlemmer ti hviledager i året. Vaktene blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Det er ingen grunn til at vaktene skal fratas kompensasjon, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes.

Sende tydelig signalBeredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og streiken påvirker strømberedskapen.

– Ved strømbrudd, for eksempel ved storm eller lynnedslag, så kan det bli mørklagte hjem og kontorer i lang tid. Vi tar selvfølgelig hensyn til liv og helse, inkludert dyrevelferden, men skrur nå ordentlig til for sende et tydelig signal til KS Bedrift, sier Fornes.

Ønsker like ordningerBeredskapsvakter i energiselskaper hos NHO har allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift. Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe syv timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Opptrappingen gjelder (antall som tas ut i parentes):

Buskerud:

Hallingdal Kraftnett AS  (24)

Hordaland og Sogn og Fjordane:

Hardanger Energi  (17)

Voss Energi AS  (22)

Møre og Romsdal:

Stranda Energi AS  (9)

Sør-Trøndelag:

Selbu Energiverk AS  (9)

Nordland:

Nord-Salten Kraft AS (27)

Troms:

Ymber AS (29)

Finnmark:

Luostejok Kraftlag SA (19)

Her kan du hvilke bedrifter som er tatt ut fra før av: http://www.elogit.no/aktuelt/streiken-mot-ks-bedrift-trappet-opp