Ny opptrapping av energistreiken

Publisert: 07.10.16

– innholdet kan være utdatert

Etter to uker med streik er det fortsatt ingen enighet i energisektoren mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift. EL og IT Forbundet øker nå omfanget av streiken til å omfatte ytterligere 156 ansatte i åtte nye selskaper. Totalt vil omlag 660 medlemmer i 38 selskaper være i streik fra og med arbeidstidens start tirsdag. Så å si hele landet er berørt.

Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på syv i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– KS-kravet fratar våre medlemmer ti hviledager i året. Vaktene blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Det er ingen grunn til at vaktene skal fratas kompensasjon, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes.

Sende tydelig signal

Beredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og streiken påvirker strømberedskapen.

– Ved strømbrudd, for eksempel ved storm eller lynnedslag, så kan det bli mørklagte hjem og kontorer i lang tid. Vi tar selvfølgelig hensyn til liv og helse, inkludert dyrevelferden, men skrur nå ordentlig til for sende et tydelig signal til KS Bedrift, sier Fornes.

Ønsker like ordninger

Beredskapsvakter i energiselskaper hos NHO har allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift. Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe syv timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Opptrappingen gjelder (antall som tas ut i parentes):

Buskerud:
Hallingdal Kraftnett AS  (24)

Hordaland og Sogn og Fjordane:
Hardanger Energi  (17)
Voss Energi AS  (22)

Møre og Romsdal:
Stranda Energi AS  (9)

Sør-Trøndelag:
Selbu Energiverk AS  (9)

Nordland:
Nord-Salten Kraft AS (27)

Troms:
Ymber AS (29)

Finnmark:
Luostejok Kraftlag SA (19)

Her kan du hvilke bedrifter som er tatt ut fra før av: http://www.elogit.no/aktuelt/streiken-mot-ks-bedrift-trappet-opp

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.