Ny lov mot diskriminering

- innholdet kan være utdatert

Dette gjelder også transpersoner. Denne gruppa opplever fremdeles diskriminering og negative holdninger på arbeidsplassen.
Fra 1. januar 2014 ble den nye loven mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet innført. Og med den, en aktivitets- og rapporteringsplikt for virksomheter i offentlig sektor og for virksomheter med over 50 ansatte i privat sektor.
Les mer på arbeidslivet.no.