Ny klubb i Ravn Webveveriet

- innholdet kan være utdatert

Håvar Nøvik (t.v.), Gyrd Brændeland (t.h.) og Einar Stubhaug utgjør klubbstyret. Stubhaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.EL og IT-klubben har per nå åtte av de 11 ansatte, men målet er å verve alle.

– Vi ønsker å få fokus på lønnssystem og medbestemmelse. Vi mener det er viktig å bedre det lokale samarbeidet for å få fornøyde ansatte og dermed styrke bedriften, sier klubbleder Gyrd Brændeland.

Klubben har derfor en plan for å det videre samarbeidet med bedriften. Det er i første omgang å arbeide for å opprette et lønnssystem, ha felles lønnsforhandlinger og bedre den interne informasjonsflyten.

– Utover det skal klubben fungere som en diskusjonsarena for de ansatte, mener klubblederen.

Bildet: Håvar Nøvik og Gyrd Brændeland. Einar Stubhaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Prosjekt servicesektor – IKT-bransjenEL og IT Forbundet deltar i et treårig LO-prosjekt for å få flere medlemmer og tariffavtaler innen servicesektoren. Forbundet skal primært ha fokus på IKT-sektoren og Geir Aasen er engasjert som prosjektsekretæren for verving og rekruttering.

Forbundets mål med deltakelse i prosjektet er 1 500 nye medlemmer og 20 nye tariffavtaler.

– I en organisert bedrift spiller arbeidsgivere og arbeidstakere på lag. Avtaleverket er grunnmuren i det organiserte arbeidslivet, og gjør det praktisk mulig å forebygge konflikter, forhandle seg fram til akseptable betingelser og å dra i samme retning i krevende tider, sier prosjektleder Vidar Hennum, forbundets nestleder.

Med seg i prosjektet har Hennum forbundets IKT-utvalg og vervekomité, som samlet utgjør referansegruppen.

– Vi ønsker klubben ved Ravn hjertelig velkommen, sier prosjektleder Hennum.