Ny klubb i Ravn Webveveriet

Publisert: 14.04.16

– innholdet kan være utdatert

Håvar Nøvik (t.v.), Gyrd Brændeland (t.h.) og Einar Stubhaug utgjør klubbstyret. Stubhaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.Håvar Nøvik er nestleder/sekretær og Einar Stubhaug er vara.

EL og IT-klubben har per nå åtte av de 11 ansatte, men målet er å verve alle.

– Vi ønsker å få fokus på lønnssystem og medbestemmelse. Vi mener det er viktig å bedre det lokale samarbeidet for å få fornøyde ansatte og dermed styrke bedriften, sier klubbleder Gyrd Brændeland.

Klubben har derfor en plan for å det videre samarbeidet med bedriften. Det er i første omgang å arbeide for å opprette et lønnssystem, ha felles lønnsforhandlinger og bedre den interne informasjonsflyten.

– Utover det skal klubben fungere som en diskusjonsarena for de ansatte, mener klubblederen.

Bildet: Håvar Nøvik og Gyrd Brændeland. Einar Stubhaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Prosjekt servicesektor – IKT-bransjen

EL og IT Forbundet deltar i et treårig LO-prosjekt for å få flere medlemmer og tariffavtaler innen servicesektoren. Forbundet skal primært ha fokus på IKT-sektoren og Geir Aasen er engasjert som prosjektsekretæren for verving og rekruttering.

Forbundets mål med deltakelse i prosjektet er 1 500 nye medlemmer og 20 nye tariffavtaler.

– I en organisert bedrift spiller arbeidsgivere og arbeidstakere på lag. Avtaleverket er grunnmuren i det organiserte arbeidslivet, og gjør det praktisk mulig å forebygge konflikter, forhandle seg fram til akseptable betingelser og å dra i samme retning i krevende tider, sier prosjektleder Vidar Hennum, forbundets nestleder.

Med seg i prosjektet har Hennum forbundets IKT-utvalg og vervekomité, som samlet utgjør referansegruppen.

– Vi ønsker klubben ved Ravn hjertelig velkommen, sier prosjektleder Hennum.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.