NY GIV virker

Publisert: 11.07.13

– innholdet kan være utdatert

Fylkene og oppfølgingstjenesten har aldri fulgt opp så mange ungdommer utenfor opplæring og arbeid, som i dag. Rekordmange ungdommer fått oppfølging og kommet i aktivitet som arbeid eller praktisk opplæring.

God jobb i fylkene

-Tidligere manglet fylkene oversikt over 50 prosent av ungdommene mellom 15-21 år som var utenfor skole og arbeid. Den siste målingen i juni 2013 – vel 2 år etter av Ny GIV startet, har fylkene nå kontroll på 92 prosent av målgruppen. Det gjøres en svært god jobb ute i alle landets 19 fylker, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Per juni 2013 har 9 000 ungdommer kommet i aktivitet ved hjelp av oppfølgingstjenesten og NAV.

Forbedring fra i fjor

Av de 19 900 ungdommene som var OTs målgruppe i juni i år, har OT etablert kontakt med 92 prosent. Det er en forbedring på 12 prosentpoeng fra samme tid i fjor, og fortsettelsen på en positiv trend er skapt med Ny GIV de siste 2-3 årene. Sammenlignet med forrige skoleår, har andelen i NAV-tiltak har gått noe ned, mens andelen som har kommet i gang med videregående opplæring eller arbeid ved hjelp av OT har gått opp.

Partnerskap

Ny GIV er et partnerskap mellom flere departementer og direktorater. Arbeidet ledes av Kunnskapsdepartementet. Lokalt skal fylkeskommuner, kommuner og NAV samarbeide om gi kompetansefremmende tiltak og oppfølging til ungdom utenfor skole og arbeid. Målet med samarbeidet og med Ny GIV er å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.