Ny forskrift om elektronikk

Publisert: 03.03.11

– innholdet kan være utdatert

Den nye forskriften om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) gjør at det kan stilles krav til produkters energieffektivitet.

Regelverket som nå innføres i Norge følger av EUs økodesigndirektiv, som er innlemmet i EØS-avtalen. En rekke produkter må oppfylle nye krav til energieffektivitet for å kunne omsettes innen EU/EØS. Foreløpig er ni produktgrupper omfattet av de nye reglene.

I tiden fremover vil flere produkter omfattes av økodesign-reglene. I tillegg til kravene til energieffektivitet i energibrukende produkter, vil det etter hvert også settes krav til produkter som påvirker energibruken uten selv å bruke energi. Eksempler på slike produkter er isolasjonsmaterialer, vinduer og dusjer. Det vil også bli stilt krav til miljøforhold, som materialbruk, utslipp og liknende. 

– Produktkravene retter seg i første rekke mot produsenter, importører og leverandører som ønsker å selge produkter i EØS-markedet. For forbrukerne betyr regelverket at produktene de kjøper oppfyller minimumskrav til energieffektivitet, sier Marit L. Fossdal, avdelingsdirektør i NVE.

For å være sikker på at et produkt oppfyller kravene, kan forbrukerne se etter CE-merket. Dette merket kan bare påføres produkter som oppfyller alle krav.

Følgende produkter er foreløpig omfattet av økodesignkravene:

– elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energibruk i hviletilstand og avslått tilstand
– enkle digitale dekodere
– ikke-retningsbestemte husholdningslamper
– lysrør uten innebygd strømbegrenser, høyintensive utladningslamper og  strømbegrensere og lysarmaturer som kan drive slike lamper
eksterne strømkilders forbruk i ubelastet tilstand og til deres gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand
– elektriske motorer (virkningsdato 16. juni 2011)
– frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks (virkningsdato 1. januar 2013)
– fjernsyn
– kjøleinnretninger til husholdningsbruk

Les hele forskriften på lovdata.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.