Ny forskning om flåtestyring

- innholdet kan være utdatert

Prosjektet er finansiert av midler fra Landsorganisasjonen i Norge. EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund støtter prosjektet.
Hovedhensikten med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakernes medvirkning og personvern, og å forstå hvilke konsekvenser elektroniske kontrolltiltak kan ha for virksomheten og de ansatte. Dette er et temaområde som i beskjeden grad har vært gjenstand for forskning, og hvor det i dag finnes lite systematisert kunnskap.
Les mer på hjemmesiden til Universitetet i Oslo.