Ny forbundsavtale om innarbeidingsordninger

Publisert: 16.03.11

– innholdet kan være utdatert

I sekretaritatets behandling er det lagt inn følgende forutsetning:

Avtalen legger rammer for de godkjenninger forbundene og LO kan gi, med hjemmel i AML § 10-12 (4). Den avgrenser områder for hvor den kan tas i bruk og for hvilke arbeidstakere som kan omfattes.

Det er satt maksimalgrenser for hvor lange arbeidsdagene kan være og for hvor lang en oppholdsperiode (arbeidsperiode) kan være før det skal være en friperiode. Avtalen er utformet på bakgrunn av de erfaringer som er gjort og den praksis som gjelder for godkjenninger i dag.

En søknad til forbundene og LO skal nå bestå av:

  • Lokal underskrevet protokoll om den ordning det søkes om
  • Fullstendig utfylt opplysningsskjema
  • Fullstendig utfylt arbeidsplanskjema

Dersom dette mangler, blir søknaden returnert fra forbundet til søker med beskjed om å få fullstendige opplysninger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forbundssekretær Trond Løvstakken: tlf. 23 06 34 27/415 57 877 eller på e-post.

Dokumentene ligger  under valget “Tillitsvalgt”.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.