Ny avdeling i LO

- innholdet kan være utdatert

Den nye avdelingen resultatet av sammenslåingen av Forhandlingsavdelingen og Arbeidsmiljøavdelingen.
Bakgrunnen for sammenslåingen er ønske om bedret koordinering av arbeidet med lovverk og avtaleverk som Hovedavtalen og tariffavtalene. Det var mange berøringspunkter mellom de to gamle avdelingene og sammenslåingen vil medføre betydelige synergieffekter. Behovet for økt fokus på arbeidsmiljøperspektivet i tariffavtaler og
Hovedavtalen trekkes fram som en av hovedbegrunnelsene bak sammenslåingen.
Den nye avdelingen får totalt 18 ansatte, fordelt på 3 seksjoner, arbeidsmiljøseksjon, forhandlingsseksjon og seksjon for store
anlegg.Sammenslåingen er et godt grunnlag for å bygge en faglig tung
avdeling i LO innen disse fagfeltene.
Knut Bodding er avdelingsleder for den nye avdelingen og Turid Klette er stedfortredende avdelingsleder.