Ny avdeling i LO

Publisert: 10.02.11

– innholdet kan være utdatert

Den nye avdelingen resultatet av sammenslåingen av Forhandlingsavdelingen og Arbeidsmiljøavdelingen.

Bakgrunnen for sammenslåingen er ønske om bedret koordinering av arbeidet med lovverk og avtaleverk som Hovedavtalen og tariffavtalene. Det var mange berøringspunkter mellom de to gamle avdelingene og sammenslåingen vil medføre betydelige synergieffekter. Behovet for økt fokus på arbeidsmiljøperspektivet i tariffavtaler og

Hovedavtalen trekkes fram som en av hovedbegrunnelsene bak sammenslåingen.

Den nye avdelingen får totalt 18 ansatte, fordelt på 3 seksjoner, arbeidsmiljøseksjon, forhandlingsseksjon og seksjon for store
anlegg.Sammenslåingen er et godt grunnlag for å bygge en faglig tung
avdeling i LO innen disse fagfeltene.

Knut Bodding er avdelingsleder for den nye avdelingen og Turid Klette er stedfortredende avdelingsleder.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.