Ny arbeidsmiljø-rapport

Publisert: 21.11.12

– innholdet kan være utdatert

Rapporten viser resultatene fra den femte europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS), hvor arbeidsmiljø og arbeidsvilkår i de europeiske landene sammenliknes.

På seminaret vil du blant annet høre mer om:

  • Det overordnede bildet er at arbeidsmiljøet i Norge er bra, sammenliknet med EU gjennomsnittet.
  • Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet
  • Norske arbeidstakere har høyere intensitet i arbeidet, men samtidig også mer innflytelse på hvordan arbeidet utføres
  • Norge er blant de landene der flest oppgir at de har deltatt i opplæring betalt av arbeidsgiver siste 12 måneder
  • Norge, Sverige og Finland har den høyeste andelen arbeidstakere som oppgir at det å være i arbeid forbedrer helsa

Les mer om seminaret på stami.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.