Notat om kontroll og overvåking

- innholdet kan være utdatert

I kjølvannet av den teknologiske utviklingen, som gir store muligheter for å samle inn, lagre og koble informasjon om enkeltindivider, har spørsmål om personvernets status fått økt oppmerksomhet.
Likevel er det gjort overraskende lite samfunnsvitenskapelig forskning på kontroll og overvåkning i arbeidslivet. Deler av den juridiske forskningen presenteres også i dette notatet.
Les mer om Fafo-notatet her.
Last ned Fafo-notatet her.