Notat om frontfag

Publisert: 26.02.15

– innholdet kan være utdatert

Fronfaget, det vil si at konkuranseutsatt industri fører an i lønnsoppgjørene, sikrer mer enn industrien. Samordning av forhandlingene i Norge fører til ”kollektiv fornuft”. Dette igjen gir rettferdig lønnsdannelse mellom yrkesgrupper, støtter opp under samfunnsøkonomien og bremser arbeidsledigheten. 

Les hele samfunnsnotatet her.

Relevante artikler

Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.