Notat om frontfag

- innholdet kan være utdatert

Fronfaget, det vil si at konkuranseutsatt industri fører an i lønnsoppgjørene, sikrer mer enn industrien. Samordning av forhandlingene i Norge fører til ”kollektiv fornuft”. Dette igjen gir rettferdig lønnsdannelse mellom yrkesgrupper, støtter opp under samfunnsøkonomien og bremser arbeidsledigheten. 

Les hele samfunnsnotatet her.