– Norske nettselskap på billigsalg

- innholdet kan være utdatert

Rapporten til ekspertgruppen ledet av tidligere statsråd og Hydro-direktør Eivind Reiten, ble lagt fram i mai i år. Rapporten har vært ute på høring og fristen gikk ut i dag.
– Gjennomføres forslagene betyr det en dramatisk omlegging av bransjen, sier Solhaug. EL & IT Forbundet mener forslagene i Reitens-utvalgets rapport truer både forsyningssikkerheten og dagens eierskapsstruktur innen energisektoren.

Skille produksjon og nett


Blant forslagene er et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom produksjon og nettvirksomhet. Utvalget foreslår også at myndighetene skiller ut såkalte desentrale systemoperatører som skal være så nøytrale som mulig. Regionalnettet foreslås fjernet og innlemmet i distribusjonsnettet.
– Det er åpenbart at offentlige eiere anses som fritt vilt av dagens regjering, sier Henning Solhaug, som mener Reiten-utvalget ikke sannsynliggjør at problemet med kryss-subsidiering mellom nett og produksjon er stort i dag.

Kompetanseforskriften


Utvalget ønsker også å fjerne kompetanseforskriften, som pålegger selskapene å ha nok beredskap i form av egne fast ansatte. 
EL & IT Forbundet har gjennom lang tid kjempet for å få på plass kompetanseforskriften, som ble iverksett i fjor sommer. Forbundet mener at forslaget om å fjerne kompetanseforskriften og i stedet kreve full konkurranseutsetting av oppdrag som i dag utføres av egne ansatte i samme selskap, kommer til å tappe bransjen for ansatte og kompetanse.
«Forskriften er til hinder for at nettselskapene kan organisere driften slik de finner effektivt og rasjonelt, og dessuten til hinder for at investorer til kan tilføre kapital til nye investeringer», heter det i Reiten-rapporten.

Småselskap strupes


Det er mange små kraftselskaper, for det mest eid av norske kommuner. Eierne har bygd ut disse virksomhetene, som i dag omfatter virksomheter innen teknisk drift, bredbåndsutbygging osv. Utviklingen er et resultat av at selskapene og eierne har brukt utbytte til investeringer. 
EL & IT Forbundet frykter at de små selskapene skal strupes slik at det vil fremtvinge salg.
– Salg og konkurranseutsetting vil ikke bare ramme kommunene økonomisk, det vil også tappe kommunene for folk med kunnskap, påpeker Solhaug.

På billigsalg


– Et massivt salg av norske nettselskap vil bety et internasjonalt salg. Og det vil bli et billigsalg av det norske arvesølvet, sier Henning Solhaug, som i en kommentar rett etter at Reiten-utvalget la frem sin rapport, uttalte at dette var en rapport tilpasset dagens regjering.
Les hele saken i Nettverk.
Forbundets høringssvar.