Nordisk Nettverkskonferanse

Publisert: 31.01.12

– innholdet kan være utdatert

Som navnet indikerer først og fremst et nettverkskonferanse med faglig innhold.

Deltakerne, som har variert mellom 50 – 70 fra år til år, er tillitsvalgte og ansatte i forbundene SEKO, SEF, Sveriges Ingeniörförbund, Unionen og SKKTF /Visjon (Sverige), 3F og Dansk Elforbund (Danmark), KTK-RY og JHL (Finland), Rafís(Island), EL & IT Forbundet, Fagforbundet, NTL og NITO (Norge).

Årets konferanse på Rica Ishavshotell i Tromsø skal først og fremst ta for seg aktuelle energispørsmål i europeisk sammenheng, energidirektivene og “energy roadmap 2050”.

Et fast punkt på disse konferansene er”Landrapportene” som best kan leses som en slags årsmelding på utviklingen innen energiområdet  faglig, politisk og avtalemessig i de enkelte land.

Arrangørgruppa har i de siste åra bestått av Bjørn Fornes, Christer Carlsson (SEKO) og Per Ole Hansen (NITO).

Konferansen egenfinansieres det betyr at vi forventer at de fleste tillitsvalgte får dekket konferansens kostnader fra sin arbeidsgiver.

Konferansen har vært nyttig i mange sammenhenger, men ikke minst i forholdet mellom tillitsvalgte i de nordiske landa. Saker om grensearbeidere/tariffavtaler og entreprenørselskap som krysser landegrensene er blant de som har vært behandlet på bakgrunn av denne kontakten.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.