– NHO vil innskrenke streikeretten

- innholdet kan være utdatert

I forhandlingene på IKT-avtalen varsla EL & IT Forbundet sympatistreik blant forbundets øvrige medlemmer dersom NHO nekter å inngå tariffavtale for IKT-arbeiderne.
Forbundet er klare til å sende 4700 medlemmer ut i sympatistreik for å sette makt bak kravet om en vanlig tariffavtale i IKT-bransjen.
Arbeidsgiversida har svart med å stevne forbundet for Arbeidsretten, og mener grunnlaget for hele konflikten er ulovlig. Meglingsprosessen er satt på vent, i påvente av en rettslig avgjørelse. Saken kommer opp 8. – 9. juni. Deretter skal partene til Riksmeklingsmannen 15. og 16. juni. Storstreiken kan derfor starte 17. juni, om partene ikke kommer til enighet. 
Klassekampen hadde lørdag 15. mai en artikkel der forhandlingsleder Jan O. Andersen forklarer saken. Artikkelen kan du lese til høyre på siden. Der ligger også undersaken hvor NHO kommer med sin oppfatning. Artiklene er lagt ut med tillaltelse fra Klassekampen.