NHO vil ikke ha varig allmenngjøring

Publisert: 07.09.10

– innholdet kan være utdatert

NHO gå imot videre allmenngjøring av norsk lønn ved verftene, ved syv petrokjemiske anlegg og for elektrikerne på byggeplasser i Osloregionen. Og den på bygg skal kun gjelde minstelønn – for ufaglærte.

Ingen dokumentasjon

NHO mener det ikke er grunnlag for videreføring av allmenngjorte avtaler og det foreligger ikke dokumentasjon på sosial dumping. NHO hevder at lovgiver aldri har ment at avtaler skal ha en permanent allmenngjøring.

Hodebry for Tariffnemnda

Tariffnemnda møtes om kort tid og skal diskutere høringssvarene som er kommet inn etter høringen som ble sendt ut i juli. Høringen gjelder utkast til fem nye allmenngjøringsforskrifter om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere.

Må videreføres

EL & IT Forbundet mener det er av stor betydning at alle de petrokjemiske anleggene på land omfattes av forskriften. slik det legges opp til fra nemndas side.

Det samme gjelder avtaler på byggeplasser i Oslo-regionen, som nå kun omfatter elektrofagene. Hvis man ikke har allmenngjøring og det verktøyet som følger av en slik forskrift, så blir det vanskelig og ofte umulig å rydde opp i saker der sosial dumping blir påvist.

Høringsfristen gikk ut på fredag.

Les mer om saken på magasinett.org

NHOs høringssvar.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.