NHO tapte om allmenngjøring

Publisert: 15.05.12

– innholdet kan være utdatert

Også i tingretten tapte NHO og verftene på alle punkter. Lagmannsretten valgte å ikke legge seg opp til til Efta-domstolens rådgivende kjennelse i saken, der NHO langt på vei fikk rett i sin anke. I stedet tolker Lagmannsretten de aktuelle EØS-bestemmelsene slik staten argumenterte for under rettssaken.

3 viktige spørsmål

Det var særlig tre viktige spørsmål Lagmannsretten skulle ta stilling til når det gjaldt den norske allmenngjøringsloven. Det ene var om tillegget for reise, kost og losji lovlig kunne allmenngjøres. Det andre var utenbystillegget på 20 prosent og det tredje var arbeidstid.

Selvstendig forskrift

De tre lagdommerne er kommet til at alle disse ordningene kan allmenngjøres uten at det strider med EØS-retten.

LO fornøyd

LO er svært godt fornøyd med dommen fra Borgarting.

– Dette er en viktig for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse, sier LO-leder Roar Flåthen.

Les hele saken på FriFagbevegelse.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.