NHO tapte om allmenngjøring

- innholdet kan være utdatert

Også i tingretten tapte NHO og verftene på alle punkter. Lagmannsretten valgte å ikke legge seg opp til til Efta-domstolens rådgivende kjennelse i saken, der NHO langt på vei fikk rett i sin anke. I stedet tolker Lagmannsretten de aktuelle EØS-bestemmelsene slik staten argumenterte for under rettssaken.
3 viktige spørsmål
Det var særlig tre viktige spørsmål Lagmannsretten skulle ta stilling til når det gjaldt den norske allmenngjøringsloven. Det ene var om tillegget for reise, kost og losji lovlig kunne allmenngjøres. Det andre var utenbystillegget på 20 prosent og det tredje var arbeidstid.

Selvstendig forskrift


De tre lagdommerne er kommet til at alle disse ordningene kan allmenngjøres uten at det strider med EØS-retten.


LO fornøyd


LO er svært godt fornøyd med dommen fra Borgarting.


– Dette er en viktig for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse, sier LO-leder Roar Flåthen.


Les hele saken på FriFagbevegelse.