NHO og DHL tapte i Høyestrett

Publisert: 09.11.12

– innholdet kan være utdatert

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anket dommen i Arbeidsretten der avskjeden av Monica ble kjent ugyldig og tariffstridig. NHO mente Arbeidsretten hadde gått utover sin kompetanse i dommen, og ville ha Høyesteretts medhold i dette spørsmålet, skriver Frifagbevegelse.

Behandlingen i Høyesterett gjaldt bare Arbeidsrettens kompetanse.

Advokat Einar Stueland som prosederte saken for LO, sier dommen er gledelig.

– Dommen er viktig for forholdet mellom LO og medlemsbedriftene i NHO. Den slår fast at LO kan håndheve tariffavtalene, og reise søksmål i slike saker for Arbeidsretten, sier Einar Stueland.

LO ble også tilkjent saksomkostninger.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.