Nemnda forlenget allmenngjøringer

Publisert: 24.10.14

– innholdet kan være utdatert

Begjæringen om fortsatt allmenngjøring for skips- og verftsindustrien behandles av Tariffnemnda 4. november.

LOs viktigste kampmiddel mot useriøsitet og sosial dumping er tradisjonell fagorganisering og opprettelse av tariffavtaler.

Vi er glade for nemndas vedtak. Allmenngjøring er et viktig middel i kampen mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.