Nemnda forlenget allmenngjøringer

- innholdet kan være utdatert

Begjæringen om fortsatt allmenngjøring for skips- og verftsindustrien behandles av Tariffnemnda 4. november.
LOs viktigste kampmiddel mot useriøsitet og sosial dumping er tradisjonell fagorganisering og opprettelse av tariffavtaler.
Vi er glade for nemndas vedtak. Allmenngjøring er et viktig middel i kampen mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.