Neisa til mekling

Publisert: 16.09.16

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for konflikten er at Neisa i vår fikk tildelt servicekontrakt med Xerox – en kontrakt som NorDoc Services AS har hatt siden de ble utskilt fra Xerox i 2002. Som følge av at NorDoc tapte kontrakten valgte eierne å begjære oppbud. Neisa har tilbudt ansatte i NorDoc jobb, og samtlige EL og IT- medlemmer har ønsket det nå har fått jobb i Neisa.

EL og IT-medlemmer i NorDoc Services har siden før utskillelsen fra Xerox hatt tariffavtale med AFP-ordning.

– Mange av medlemmene er nå i en alder der opphold i opptjeningen til AFP vil få fatale konsekvenser da de risikerer å miste retten til å gå av med AFP. Det er derfor avgjørende for dem at vi klarer å få etablert tariffavtale med AFP-ordning i Neisa nå, sier Torbjørn Sundal, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Neisa svarer at de tidligst kan inngå en slik avtale i 2017.

– Det er for sent. Vi håper selvfølgelig det skal være mulig å få til en enighet med Neisa uten å ty til streik, men medlemmene er tydelige på at denne saken er så viktig at de vil legge ned arbeidet om nødvendig. Vi hadde derfor ingen annen mulighet enn å gå til plassoppsigels, sier Sundal.

EL og IT Forbundet varslet den 15. september plassoppsigelse for sine medlemmer i IT-servicebedriften Neisa Norway AS.

Mange av EL og IT Forbundets medlemmer i Neisa var med og kjempet for tariffavtale i Xerox for mange år siden. Den tariffavtalen dannet i sin tid grunnlaget for dagens IKT-overenskomst med Abelia.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.