Neisa til mekling

- innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for konflikten er at Neisa i vår fikk tildelt servicekontrakt med Xerox – en kontrakt som NorDoc Services AS har hatt siden de ble utskilt fra Xerox i 2002. Som følge av at NorDoc tapte kontrakten valgte eierne å begjære oppbud. Neisa har tilbudt ansatte i NorDoc jobb, og samtlige EL og IT- medlemmer har ønsket det nå har fått jobb i Neisa.

EL og IT-medlemmer i NorDoc Services har siden før utskillelsen fra Xerox hatt tariffavtale med AFP-ordning.

– Mange av medlemmene er nå i en alder der opphold i opptjeningen til AFP vil få fatale konsekvenser da de risikerer å miste retten til å gå av med AFP. Det er derfor avgjørende for dem at vi klarer å få etablert tariffavtale med AFP-ordning i Neisa nå, sier Torbjørn Sundal, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Neisa svarer at de tidligst kan inngå en slik avtale i 2017.

– Det er for sent. Vi håper selvfølgelig det skal være mulig å få til en enighet med Neisa uten å ty til streik, men medlemmene er tydelige på at denne saken er så viktig at de vil legge ned arbeidet om nødvendig. Vi hadde derfor ingen annen mulighet enn å gå til plassoppsigels, sier Sundal.

EL og IT Forbundet varslet den 15. september plassoppsigelse for sine medlemmer i IT-servicebedriften Neisa Norway AS.

Mange av EL og IT Forbundets medlemmer i Neisa var med og kjempet for tariffavtale i Xerox for mange år siden. Den tariffavtalen dannet i sin tid grunnlaget for dagens IKT-overenskomst med Abelia.