Nei til lovfestet minstelønn

- innholdet kan være utdatert

Rett før jul opphevet Tariffnemnda den lovbestemte minstelønna for flertallet av ansatte på norske petroleumsanlegg. Nemnda trosset dermed anbefalingene fra Petroleumstilsynet og LO. Her forklarer Tariffnemndas leder hvorfor.
– Det er ikke sannsynliggjort at lønns- og arbeidsvilkårene vil bli vesentlig svekket på landanleggene, uttaler Tariffnemndas leder Håvard Holm til magasinett.org.
Allerede i 2004 fikk Fellesforbundet og EL & IT Forbundet dokumentert omfattende sosial dumping på sju landbaserte petroleumsanlegg, deriblant Mongstad og Kollsnes. Det førte til at Tariffnemnda brukte lov om allmenngjøring for å sikre at ingen arbeidere på anleggene skulle tjene under minstesatsen i tariffavtalene. Før jul opphevet Tariffnemnda forskriften om minstelønn for elektrikere og ansatte på verkstedoverenskomsten, mot LOs ene stemme.
Nå er bare overenskomsten for byggfagene allmenngjort på landanleggene, fordi denne er allmengjort i hele landet. Det betyr ei minstelønn på 144,50 kroner for ansatte innen byggfagoverenskomsten, mens alle andre på landanleggene ikke har noe lovbestemt lønnsgulv.

Ingen dokumentasjon


Håvard Holm peker på at Petroleumstilsynet ikke har dokumentert sosial dumping på petroleumsanleggene i 2010.
Men Holm og Petroleumstilsynet er uenige om behovet for minstelønn via allmenngjøring. Petroleumstilsynet har ansvar for å overvåke om minstelønna overholdes på de sju landanleggene, og tilsynet hadde i fjor høst en klar anbefaling om å fortsette allmenngjøring av både verkstedoverenskomsten og overenskomsten for elektrofag. Tariffnemnda og Holm så bort fra denne anbefalingen fra fagetaten som drev tilsyn ute i felten.
Så seint som i januar 2010 var det medieoppslag i Dagens Næringsliv og E24 om at ansatte hos en underleverandør på Statoils «Smil-prosjekt» på Mongstad ikke fikk lønna utbetalt.
– Var det vanskelig for Tariffnemda å lande på en annen konklusjon enn Petroleumstilsynet?
– Det vil jeg ikke gå inn på. Men jeg mener tilsynets anbefaling bygde på en for generell vurdering av situasjonen, sier Holm.
Tariffnemndas leder ønsker ikke å gå inn i nemndas vurdering i den enkelte sak, og han viser til at vedtakene som er fattet, er begrunnet.
Fellesforbundet og EL & IT Forbundet støttet LOs krav om fortsatt allmenngjøring av henholdsvis verkstedoverenskomsten og Elektrofagene.
Les hele artikkelen på frifagbevegelse.no.