NAV snur om dagpenger

- innholdet kan være utdatert

NAV medgir at vilkårene for permittering har vært praktisert for strengt, og åpner for ny vurdering for dem som har fått avslag på dagpenger.
NAV har sendt brev med svarskjema til dem som klagde på avslaget i perioden 1. januar 2011 til 1. februar 2014.
I tillegg kommer personer utenfor den nevnte periode og som fyller visse kriterier. -Trenger du hjelp til å skaffe fram dokumentasjon, så be arbeidsgiveren din eller fagforeningen om hjelp, oppfordrer nestleder Tor-Arne Solbakken.
Les mer på LOs hjemmeside.