Nasjonal IA-konferanse med nordisk fokus

Publisert: 02.11.12

– innholdet kan være utdatert


Konferansen favner alle tre delmålene i avtalen, men fordi Nordisk ministerråd er medarrangør, blir det fokus på å få fram ulike nordiske løsninger på felles utfordringer.

På programmet står:
  • Forbygging av sykefravær
  • Fremme økt rekruttering av unge med nedsatt funksjonsevne
  • Utdeling av årets seniorpris

Arrangørene har invitert svenske og danske innledere, og innledningene holdes på originalspråket.

Konferansen er åpen for myndigheter, partene i arbeidslivet, nordiske institusjoner og forskere fra nordiske land og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Se hele programmet fra kl 09.30 til 15.00.

Påmelding skjer via Regjeringes IA-nettside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.