Mobbing gir helseplager

- innholdet kan være utdatert

Til sammen 750 forskningsartikler ble gjennomgått, hvorav 21 rapporterte sammenhenger mellom mobbing og helse over tid. Den metodiske kvaliteten på de inkluderte studiene var god, skriver STAMI.
Med begrepet «mobbing» menes en situasjon der en person gjentatte ganger over tid utsettes for negative handlinger fra en eller flere andre i arbeidsmiljøet og hvor den som er utsatt ikke klarer å forsvare seg mot disse handlingene. 
Les mer på nettsiden til STAMI