Minnested på Sørbråten

Publisert: 09.04.13

– innholdet kan være utdatert

Sørbråten er valgt etter en vurdering av ulike alternativ. Stedet ligger nært, og med god utsikt til Utøya, og både AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene er tatt med på råd i prosessen fram mot avgjørelsen.

– Jeg er glad for at vi har funnet en fin og verdig plassering for det nasjonale minnestedet for angrepene på Utøya, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

– Jeg er spesielt takknemlig for den gode dialogen med de pårørende, og jeg tror Sørbråten vil bli et godt sted å komme til for å minnes de som mistet livet på Utøya 22. juli 2011.

Statsbygg vil på vegne av staten inngå en avtale med grunneieren om leie av området. KORO har det kunstneriske ansvaret og vil lyse ut en konkurranse for utforming av minnestedet.

Statsbygg vil gå i dialog med kommunen om regulering av eiendommen. Etter planen vil minnestedet være ferdig til sommeren 2015.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.