Mindre pappaperm reduserer kvinners karriere

Publisert: 03.10.13

– innholdet kan være utdatert

Forsker og sosiologiprofessor Elin Kvande mener fedrekvoten har hatt en viktig grensesettende funksjon i arbeidslivet. Nå blir det signalisert at fedre ikke er like viktige som mødre ved omsorgsarbeid i hjemmet. Mødre er viktigst i heimen og får samtidig redusert status som arbeidskraft. Det igjen får betydning for kvinners arbeidskarriere.

Arbeidsforskningsinstituttet har laget en omfattende undersøkelse hvor 2 843 menn og kvinner med «eliteutdanninger» ble spurt om fedrekvoten. 

– Generelt viser tall at fedres uttak følger fedrekvoten. Hver gang man har utvidet fedrekvoten har fedres permisjon økt og de tar sjelden mye mer. Fedrekvoten har vært et effektivt tiltak for å øke fedres permisjon, sier forsker og sosiolog ved Arbeidsforskningsinstituttet Selma Lyng til NRK.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.