Mindre pappaperm reduserer kvinners karriere

- innholdet kan være utdatert

Forsker og sosiologiprofessor Elin Kvande mener fedrekvoten har hatt en viktig grensesettende funksjon i arbeidslivet. Nå blir det signalisert at fedre ikke er like viktige som mødre ved omsorgsarbeid i hjemmet. Mødre er viktigst i heimen og får samtidig redusert status som arbeidskraft. Det igjen får betydning for kvinners arbeidskarriere.
Arbeidsforskningsinstituttet har laget en omfattende undersøkelse hvor 2 843 menn og kvinner med «eliteutdanninger» ble spurt om fedrekvoten. 
– Generelt viser tall at fedres uttak følger fedrekvoten. Hver gang man har utvidet fedrekvoten har fedres permisjon økt og de tar sjelden mye mer. Fedrekvoten har vært et effektivt tiltak for å øke fedres permisjon, sier forsker og sosiolog ved Arbeidsforskningsinstituttet Selma Lyng til NRK.no.