Mindre energibruk hjemme

- innholdet kan være utdatert

– Forbedringer i den eksisterende boligmassen og bedre teknologi, blant annet til oppvarming av rom og varmtvann, gjør at norske boliger bruker mindre energi per kvadratmeter enn tidligere. Det er gledelig at mange gjennomfører oppussing og rehabilitering som fører til at energibruken går ned, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.
Rapporten fra Vestlandsforskning viser at husholdningene på begynnelsen av 90-tallet i gjennomsnitt brukte om lag 210 kWh/m2, mens tilsvarende tall i dag er om lag 180 kWh/m2.
– Mange boligeiere gjør tiltak som reduserer energibruken, uten økonomiske støttetiltak og reguleringer. Det tyder på at energieffektivisering kan være lønnsomt i mange tilfeller, og at myndighetenes informasjon har hatt effekt.
Les mer på nve.no.